ΑΒΕΔΟ Α.Ε.

Αγαπητοί Συνεργάτες, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία μας, στα πλαίσια των γενικότερων διαδικασιών ανάπτυξής  της, από την 30/12/2015 έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία με βάση την υπ’αριθ.11478/30-12-2015 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) και την υπ΄αριθμ. 15774/22-12-2015 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με

Συνέχεια ανάγνωσης »