ΑΒΕΔΟ Α.Ε.

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία μας, στα πλαίσια των γενικότερων διαδικασιών ανάπτυξής  της, από την 30/12/2015 έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία με βάση την υπ’αριθ.11478/30-12-2015 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) και την υπ΄αριθμ. 15774/22-12-2015 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την αλλαγή αυτή σκοπεύουμε να επεκτείνουμε την άριστη σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τα νέα στοιχεία μας είναι τα εξής :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΑΒΕΔΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

AVEDO SAFETY S.A.             

Εμπορία μέσων ατομικής προστασίας & διαφημιστικών ειδών

Ναυαρίνου – Θέση Πιρίτσα – Διαβατά

Τ.Κ. 54628 Ν.Μαγνησία – Θεσσαλονίκης

Α.Φ.Μ. 800431705 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

Αρ. Μ.Α.Ε.:

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 122215006000

Τηλ.: 2310 751212 & 2310 751215

Fax: 2310 751221

Email: info@avedo.gr

Web: www.avedo.gr

 

Mε εκτίμηση