Εταιρία

Η εταιρία ΑΒΕΔΟ Α.Ε., Μέσα Ατομικής Προστασίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των οίκων εξωτερικού Galaxy Safety, Talan, Dikamar, Pyramex, Netco, Sorbent και επίσημος συνεργάτης των Dunlop, DuPont και Hellberg στην Ελλάδαεδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται κυρίως στις εισαγωγές και εξαγωγές (ΜΑΠ) με πωλήσεις χονδρικής και υπερχονδρικής σ’όλη  την Ελληνική επικράτεια.