Personal data protection (GDPR)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) της εταιρίας με την επωνυμία ΑΒΕΔΟ Α.Ε., ως Υπευθύνου Επεξεργασίας  ή/και Εκτελούντος την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Εισαγωγή

Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας Mέσων Ατομικής Προστασίας με πωλήσεις χονδρικής και υπερχονδρικής σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. Επειδή γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Η εταιρεία μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.

2. Πολιτική απορρήτου

 «Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται,  καταγράφεται ή αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο.

Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου, πριν μας παραδώσετε αυτήν την πληροφορία.

Η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτές.

3. Πεδίο εφαρμογής

 Στην ΑΒΕΔΟ Α.Ε. γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Η Πολιτική απορρήτου ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου, για τον διαδικτυακό τόπο της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. (www.avedo.gr), για τις τυχόν προωθητικές ενέργειες (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας).

Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας με ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εταιρείες και ιστότοπους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της ή δε συνεργάζονται με αυτή. Επίσης κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, τυχόν υπερσύνδεσμοι που σας μεταφέρουν σε άλλους ιστότοπους διαφεύγουν του ελέγχου της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. και για το λόγο αυτό δε μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων σας από αυτούς ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν δική τους μη – συμμόρφωση.

4. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας

 Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΒΕΔΟ Α.Ε.» που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Ιωνίας, τκ. 57 009, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει ή τα οποία συλλέγουμε για εσάς, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Σχετικά με τους Όρους Χρήσης και την Προστασία  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας ΑΒΕΔΟ Α.Ε., μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Έντουαρντ Οβαννισιάν τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 751212 και μέσω e-mail στη διεύθυνση dpo@avedo.gr ή μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.avedo.gr

5. Συλλογή δεδομένων

 Οι πιθανοί τρόποι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν:

 • Την απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία στο χώρο μας, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες και την επιγραμμική (online) επικοινωνία μας, την προβολή του online περιεχομένου μας, την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας Δελτίο (Newsletter), ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών μας.
 • Πληροφορίες από τρίτους: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να συνδυαστούν με πληροφορίες που εσείς καταχωρείτε δημόσια, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας που εσείς μοιράζεστε δημοσίως μέσω των δικών σας ιστοσελίδων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ενημερωτικών σας email, των εντύπων που χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας, τις επαγγελματικές σας κάρτες κ.ο.κ. Τέλος, μπορεί να λάβουμε δεδομένα σας από άλλες ελεύθερες βάσεις δεδομένων, όπως οι επαγγελματικοί και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, για να σας καλέσουμε για επικοινωνία.
 • Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. δεν επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερη των 15 ετών. Είμαστε ευγνώμονες για κάθε ενέργειά σας που διασφαλίζει ότι τα παιδιά σας δεν μας στέλνουν προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας (ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου). Αν παρόλα αυτά, μας αποσταλεί τέτοιου είδους πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Έντουαρντ Οβαννισιάν τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 751212 και μέσω e-mail στη διεύθυνση dpo@avedo.gr για να προγραμματίσουμε τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας.
6. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

 Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς περιορίζονται στα απαραίτητα για την εκτέλεση της συμφωνημένης επεξεργασίας.

 • Κατά την πώληση προϊόντος από την εταιρεία μας ή κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα προϊόν, κατά την υποβολή παραγγελίας, απευθείας είτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, παρέχετε οικειοθελώς σ’ εμάς προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα:
  • το ονοματεπώνυμό, το τηλέφωνό σας, το email σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση
  • τα στοιχεία τιμολόγησής σας (λ.χ. Επάγγελμα, Νόμιμη Έδρα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Αντικείμενο – Δραστηριότητα – Επάγγελμα, διεύθυνση τόπου παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, στοιχεία χρέωσης),
  • Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια Προσωπικά Δεδομένα σας όπως: η διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείτε, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε, η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL), ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider).
  • Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλετε, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλαγών, τη χρήση των προϊόντων μας και την τεχνική υποστήριξη αυτών. Επιπλέον, αποθηκεύουμε το περιεχόμενο ενός άμεσου μηνύματος (SMS) που μπορεί να μας στείλετε.
 • Εάν εκπροσωπείτε νομικό πρόσωπο, το οποίο συμβάλλεται με την ΑΒΕΔΟ Α.Ε., θα ζητήσουμε από εσάς να μας χορηγήσετε στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας, όπως πχ. Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Σταθερό, Διεύθυνση, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας, Α.Δ.Τ./ διαβατηρίου & Α.Φ.Μ. καθώς και κάποια δεδομένα της εργασιακής σας κατάστασης, όπως επαγγελματική σας ιδιότητα και η σχέση σας με τη συμβαλλόμενη εταιρία.
 • Εάν είστε Προμηθευτής μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι αναγκαία για την προμήθεια των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών σας, τη διαχείριση της μεταξύ μας σύμβασης και την πληρωμή των υπηρεσιών σας.
 • Δεδομένα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης: Εάν επισκεφτείτε τα γραφεία μας ή λάβετε μέρος σε κάποιο εκδήλωσή μας εκεί, ενδέχεται να γίνει επόπτευση ή καταγραφή της εικόνας σας από κάμερες ασφαλείας.

Η παροχή σ’ εμάς των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί κατά κύριο λόγο συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης σε κάποιες δε περιπτώσεις αποτελεί νομική μας υποχρέωση. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε σ’ εμάς τα Προσωπικά Δεδομένα σας που αναφέρονται ανωτέρω ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε σ’ εσάς τις υπηρεσίες μας.

7. Οι επιλογές σας σε θέματα μάρκετινγκ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Σεβόμαστε τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για θέματα μάρκετινγκ.

 • Ειδικότερα σχετικά με τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών παρόμοιων με ήδη παρασχεθέντων από εμάς υπηρεσιών, η Εταιρεία μας τηρεί τους κανόνες ιδιωτικότητας σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006), ο οποίος υπερισχύει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 ως ειδικότερος. Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής μαζί σας, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Εάν διαφωνείτε με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας για το σκοπό αυτό έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ρητά τη διαφωνία σας σχετικά με τη συλλογή και χρησιμοποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας εδώ.
 • Σε περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας Δελτίο (Newsletter) χορηγείτε στοιχεία επικοινωνίας για να μπορούμε σας αποστέλλουμε ενημερωτικό περιεχόμενο μέσω email, το οποίο επιλέγετε εισάγοντας με δική σας ενέργεια, η οποία θεωρείται δήλωση συγκατάθεσης, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο κατάλληλο πεδίο της ιστοσελίδας μας ή δίνοντάς μας τη σαφή συγκατάθεσή σας σε σχετικό έντυπο.
8. Cookies, beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες

 Καθώς πλοηγείστε σε έναν Ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό μας εδώ . Σε αυτήν την Πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους. Εάν δεν απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, θα συμπεράνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και με απλή διαγραφή τους από τη μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή σας ή με απλή αλλαγή των ηλεκτρονικών ρυθμίσεών σας για τα cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή/και να απευθυνθείτε σε άλλα links κλπ.

9. Διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Facebook, Linkedin & Google+. Στο διαδικτυακό τόπο μας έχουν ενσωματωθεί διασυνδέσεις (link) HTML, οι οποίες καθιστούν δυνατή την εύκολη πρόσβαση στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά, ανοίγει ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης που κατευθύνει το χρήστη στο διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών, στον οποίο μπορείτε (αφού συνδεθείτε) να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, το κουμπί “Μου αρέσει” ή “Κοινοποίηση”. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων και την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τους παρόχους και τους διαδικτυακούς τόπους αυτών, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις πιθανές ρυθμίσεις για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.

Facebook:http://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/impressum
Google+https://policies.google.com/privacy?hl=el
10. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν συλλέγουμε, ακόμη και συνδυαστικά μεταξύ τους, ώστε:

 • Να εκπληρώνουμε τις μεταξύ μας συμβάσεις και να παρέχουμε τα προϊόντα μας στον πελάτη με προσήκοντα τρόπο, για να εκτελέσουμε και να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές μας με εσάς. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί η Εκτέλεση Σύμβασης με τους πελάτες της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ).
 • Να επεξεργαζόμαστε τις πληρωμές μας και τις υποχρεώσεις μας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία τιμολόγησης, αξιογράφων και πληρωμών αποκλειστικά και μόνο για να λάβουμε από εσάς το αντίτιμο των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, μέσω συνεργαζόμενου λογιστικού γραφείου που δεσμεύεται με όρους εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).
 • Να προμηθεύουμε εσάς με ενδιαφέρουσες προσφορές και ενημέρωση για νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και τάσεις στην αγορά, για την παρουσία μας σε εκθέσεις και εκδηλώσεις. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για αποστολή ενημερωτικού υλικού και δεν χρησιμοποιεί καθόλου το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, των συνομιλιών μας κλπ για διαφημιστικούς σκοπούς. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής, SMS και με άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε για την παραγγελία σας, για να σας ενημερώσουμε για τυχόν εκκρεμότητες ή για να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες για ένα αίτημά σας. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο προκύπτει από τον σκοπό της επικοινωνίας μας.
 • Να βελτιώνουμε τη μεταξύ μας σχέση. Χρησιμοποιούμε αρχεία επικοινωνίας για να καταλάβουμε καλύτερα τα ζητήματα που σας απασχολούν, αλλά και για να διαγνώσουμε εγκαίρως τυχόν σφάλματα και προβλήματα και έτσι να βελτιώσουμε και να ενδυναμώσουμε την ποιότητα στις συναλλαγές και τη σχέση σας με την εταιρεία μας. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).
 • Να προστατευόμαστε από κινδύνους, να προστατεύουμε εσάς από τέτοιους και για την επίλυση τυχόν διαφορών. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για την ασφάλεια και την προστασία των προϊόντων μας και των πελατών μας και για τον εντοπισμό και την πρόληψη απατηλών ενεργειών, καθώς και για την επίλυση διαφορών σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης των συμβάσεών μας. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, Εθνικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ).
11. Όροι πρόσβασης τρίτων προς τα προσωπικά δεδομένα σας 

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται πωλούνται εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση.

Οι αποδέκτες ή τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:

 • Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται στην έδρα μας ή σε κάποιο υποκατάστημά μας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως Λογιστές, υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, κτλ.
 • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού προσωπικά δεδομένα με τρίτους, αν αυτό ζητηθεί από εσάς ή κατόπιν δική σας συγκατάθεσης.
 • Στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε με κρατικά όργανα και φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης εμπορικών ή άλλων διαφορών, εποπτικές και ρυθμιστικές Αρχές, για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασία ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων. Τέλος, μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλα μέρη εμπλεκόμενα σε διενέξεις, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητούμενων συναλλαγών π.χ. αμφισβήτησης συναλλαγής αγοράς προϊόντων με πιστωτική κάρτα.
 • Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με κάποια άλλη επιχειρηματική οντότητα σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσής μας με αυτήν. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ακολουθηθεί η παρούσα πολιτική προστασίας από τη νέα οντότητα με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό, θα εισηγηθούμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με αυτό και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
 • Σε περίπτωση που μεταφέρουμε/διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της ΑΒΕΔΟ Α.Ε. σε τρίτους που μας βοηθούν να παράσχουμε κάποια από τις υπηρεσίες μας ή εξυπηρετούν τις εμπορικές δραστηριότητές μας, οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, φροντίζουμε να αποκτούμε από αυτούς συμβατικές δεσμεύσεις (όπως συμβατικές ρήτρες) για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
12. Προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά 

Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. δεν διαβιβάζει προσωπικά Δεδομένα των πελατών του σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που μία τέτοια διαβίβαση παραστεί αναγκαία η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ότι οι όποιες μεταφορές περιορίζονται σε χώρες που αναγνωρίζεται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή όπου μπορούμε να είμαστε βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας.

13. Διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για όσο χρόνο είναι απαραίτητος προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας και να συμμορφωθούμε με τις λοιπές νόμιμες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα τις φορολογικές, τις υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων μας και τις εγγυήσεις των προϊόντων μας κοκ.

Γενικά, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας, είτε σε έγχαρτη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή και, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, θα τα αποθηκεύσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Αν μας έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, θα τα διατηρήσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

14. Ασφάλεια πληροφοριών

Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε.  έχει λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων.

Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη έναντι όλων των απειλών.

15. Τα δικαιώματά σας

 Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχετε όλα τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από τη ΑΒΕΔΟ Α.Ε. επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε και η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. θα διασφαλίσει ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβεί στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη ΑΒΕΔΟ Α.Ε. τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς υποχρεούμαστε να προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΑΒΕΔΟ Α.Ε. να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ’ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Εφόσον η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. δεν υποβάλλει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. θα ικανοποιήσει το όποιο αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο νόμος, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

16. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

 Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνώντας με τον κ. Έντουαρντ Οβαννισιάν τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 751212 και μέσω e-mail στη διεύθυνση dpo@avedo.gr ή μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.avedo.gr

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

17. Επεξεργασία για άλλους σκοπούς

Η ΑΒΕΔΟ Α.Ε. ενδέχεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση αυτή θα παράσχουμε σ’ εσάς πριν από την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες.

18. Ενημέρωση

 Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας www.avedo.gr

Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία της επιχείρησής μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία.

19. Ερωτήσεις και επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στην επιχείρησή μας, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΒΕΔΟ Α.Ε.
Οδός Ιωνίας, Καλοχώρι
Τ.Κ. 57 009, Τ.Θ. 1009
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 751212, 2310 751214
E-mail: dpo@avedo.gr