Πιστοποιήσεις

H Avedo Safety S.A. πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2015 το Μάιο του 2018 από την TUV Austria Hellas. Το πιστοποιητικό αποδόθηκε για τις διαδικασίες που τηρούνται κατά την υλοποίηση των καθημερινών εργασιών και για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, ακολουθώντας την εταιρική φιλοσοφία για συνεχή ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση.

CERT_AVEDO_9001_2015_2018-GR