Ζελατίνα προστασίας

Ζελατίνα προστασίας

Ζελατίνα προστασίας για τις μάσκες ολόκληρου προσώπου MAG και UNIX

Κωδικός: 92119

 

Ζελατίνα προστασίας για τις μάσκες ολόκληρου προσώπου

Ιδιότητες: Η ταινία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει την εξωτερική επιφάνεια του πανοραμικού γυαλιού της μάσκας από πιτσιλιές ή κατά τις εργασίες βαφής, καθώς και από μηχανικές
βλάβες κατά την χρήση της.